odpowiedź

Wynagrodzenie wypłacone za styczeń 2022 r. należy uzupełnić, traktując wynagrodzenie zarówno stałe, jak i zmienne (prowizję) jako zmienne. Natomiast wynagrodzenie za godziny nadliczbowe wlicza się do podstawy zasiłków w wysokości faktycznie wypłaconej za dany miesiąc, bez uzupełniania. Do wynagrodzenia za maj należy jeszcze doliczyć premię, o ile okresy choroby mają wpływ na jej przyznanie i wysokość.