Zgodnie z ogólną zasadą niezdolność do pracy przerywa urlop wypoczynkowy, nie może się on również w tym czasie rozpocząć. Zwolnienie od pracy na czas choroby ma bowiem służyć powrotowi do zdrowia, a nie wypoczynkowi tak jak urlop. Mylenie tych instrumentów może oznaczać dla pracownika kłopoty. Wyjazd wakacyjny w czasie orzeczonej niezdolności do pracy może oznaczać, że pracownik nie otrzyma ani wynagrodzenia urlopowego, ani wynagrodzenia chorobowego, ani też zasiłku chorobowego. Nie zawsze jednak tak będzie.