Wypłata środków ruszy w sierpniu br. z wyrównaniem od stycznia br. – dowiedział się DGP.
Ponad tydzień temu (4 lipca) odbyło się długo zapowiadane spotkanie pracodawcy ze związkowcami. Dostępna wcześniej kwota na wzrost wynagrodzeń (średnio po 300 zł na pracownika), dzięki obsłudze przez ZUS nowych zadań, miała zostać znacząco podwyższona. Obie strony musiały porozumieć się jednak w kwestii wysokości oraz zasad podziału pieniędzy na podwyżki. Negocjacje doprowadziły do uzgodnienia wspólnego stanowiska przez 10 z 11 związków. Porozumienia nie podpisali bowiem działacze Związku Zawodowego Związkowa Alternatywa (pisaliśmy o tym w DGP nr 128/2022, „Podwyżki dla pracowników ZUS w zawieszeniu”).
Taka sytuacja miała realne konsekwencje. Jak tłumaczył wówczas Paweł Żebrowski, rzecznik ZUS, niepodpisanie porozumienia płacowego uniemożliwia wypłatę podwyżek. – Zgodnie z art. 27 ust. 3 ustawy o związkach zawodowych zasady podziału środków na wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w jednostkach sektora finansów publicznych ustalane są w uzgodnieniu ze wszystkimi zakładowymi organizacjami związkowymi – wskazywał.
Pomimo apeli zarówno pracodawcy, jak i pozostałych związków Związkowa Alternatywa nie zamierzała podpisywać dokumentu. Jak dowiedział się DGP, wczoraj udało się natomiast przełamać prawny impas. Jak to możliwe? Organ rentowy tłumaczy, że organizacje związkowe wystąpiły do pracodawcy z postulatem w trybie art. 1 i 7 ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 123) dotyczącym realizacji wynegocjowanego 4 lipca porozumienia płacowego.
Ze względu na upływ czasu ZUS nie mógł jednak tego żądania zrealizować. W efekcie powstał nowy spór zbiorowy o wykonanie postanowień porozumienia z 4 lipca.
Z ustaleń DGP wynika, że wczoraj zawarto porozumienie, który kończy ten nowy spór, na mocy którego pracodawca wykona porozumienie płacowe z 4 lipca tylko w innych terminach.
– Dzięki temu możliwe będzie uruchomienie podwyżek dla pracowników ZUS z wyrównaniem od 1 stycznia 2022 r. – wskazuje rzecznik ZUS.
W efekcie wypłata wyrównania wynagrodzeń i premii za I i II kw. 2022 r. nastąpi do 5 sierpnia, a wypłata wyrównania pochodnych z premii za I i II kw. 2022 r. nastąpi do 10 sierpnia br.
Przypomnijmy, że podwyżka składać się będzie z dwóch części: obligatoryjnej i uznaniowej. I tak 600 zł brutto na pełen etat otrzymają niemal wszyscy pracownicy. Natomiast część uznaniowa będzie przyznawana w oparciu o kryteria merytoryczne określone w zakładowym układzie zbiorowym pracy, z uwzględnieniem doświadczenia.