​​​​​​​
Jestem wspólnikiem spółki jawnej, jednak prowadzenie spraw spółki powierzono innemu wspólnikowi. Nie mogę również samodzielnie reprezentować spółki. Czy muszę zatem opłacać składki do ZUS?