Również ZUS przekonuje, że dla emerytów i rencistów zmiany będą oznaczać obniżkę danin publicznych (patrz wyliczenia poniżej). Stawka PIT w pierwszym przedziale skali podatkowej zostanie bowiem obniżona z 17 proc. do 12 proc. Ponieważ obejmie ona przychody uzyskane od 1 stycznia br., od lipca wypłata emerytury i renty będzie potrącana o zaliczkę na podatek dochodowy według stawki 12 proc. pomniejszanej o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, czyli o 300 zł (kwota zmniejszająca podatek zostanie obniżona z 5100 zł do 3600 zł, więc 1/12 tej kwoty wyniesie 300 zł zamiast 425 zł). Oznacza to, że od świadczeń do wysokości 2,5 tys. zł brutto nie będzie odprowadzany podatek.
Z wyliczeń, które ZUS przygotował na prośbę DGP, wynika, że osoby ze świadczeniem między 2,5 tys. zł a 9,3 tys. zł otrzymają w lipcu więcej nawet o 121 zł netto niż w czerwcu (najwyższy zysk przy świadczeniu ok. 4920 zł).