Tak wynika z opinii związku do projektu ustawy o Centralnej Informacji Emerytalnej (CIE), którego konsultacje właśnie się zakończyły. Zadaniem tej platformy ma być gromadzenie i udostępnianie w jednym miejscu informacji związanych z oszczędzaniem na emeryturę. Chodzi o dane z systemu publicznego (ZUS, KRUS, służby mundurowe), prywatnego (PPK, PPE) oraz IKE, IKZE. Dzięki temu każdy będzie mieć możliwość sprawdzenia, ile pieniędzy uzbierał i na jaką wypłatę może liczyć.
Projektodawcy (KPRM Cyfryzacja) tłumaczą, że co prawda instytucje finansowe i ZUS dostarczają informacji o stanie kont, udostępniają także internetowo możliwość sprawdzania stanu rachunków, ale jest to wiedza rozproszona, trzeba pamiętać kilka loginów i haseł, by mieć tam wgląd, różna jest także forma prezentacji tych danych. Z kolei dzięki projektowanemu rozwiązaniu dostęp do nich ma być łatwiejszy. Ubezpieczeni będą mogli zobaczyć – w aplikacji mobilnej lub na stronie internetowej – wszystkie swoje oszczędności w jednym miejscu. Nastąpi także elektronizacja kontaktów pomiędzy instytucjami systemu emerytalnego a oszczędzającymi.