Druga Wojewódzka Konferencja Senioralna Silver Silesia to nie tylko okazja do spotkania środowisk naukowych, polityków i przedstawicieli seniorów, lecz także rozmów na temat potrzeb i kierunków zmian.

W wydarzeniu zorganizowanym w Bielsku-Białej wzięli udział minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg, która mówiła przede wszystkim o polityce społecznej rządu oraz wiceminister Stanisław Szwed, który opowiedział o działaniach na rzecz osób starszych w Polsce.
Marlena Maląg, minister rodziny i polityki społecznej / foto: materiały prasowe
- Każdy, niezależnie od wieku, sprawności czy miejsca zamieszkania, zasługuje na szacunek, troskę, poczucie bezpieczeństwa. Każdy chce być możliwie samodzielny, aktywny, mieć przestrzeń do samorealizacji. Do tego nie martwić się o przyszłość. Osoby starsze nie są tu wyjątkiem - podkreśliła podczas konferencji Marlena Maląg, dodając, że polityka senioralna rządu Zjednoczonej Prawicy to w związku z tym z jednej strony bezpośrednie wsparcie finansowe seniorów, a z drugiej - wsparcie szeroko pojętej aktywności osób starszych, szczególnie w dziedzinie społecznej.
- Tylko kompleksowe działania w obu obszarach realnie przekładają się na poprawę sytuacji i jakości życia osób starszych w Polsce. To nasz priorytet - zaznacza Marlena Maląg, podsumowując jednocześnie, że w 2021 r. dodatkowe wsparcie skierowane do osób starszych w Polsce wyniosło 36 mld zł. To kwota 10-krotnie większa niż w 2015 r.
- W tym roku natomiast będzie jeszcze wyższa. Wyniesie ok. 44 mld zł - mówi Marlena Maląg.

13. emerytura

Na co dziś mogą liczyć seniorzy w Polsce? Przede wszystkim na dodatkowe świadczenie pieniężne w postaci 13. emerytury. Po raz pierwszy zostało wypłacone w 2019 r. Od 2020 r. jest gwarantowane ustawowo dla wszystkich emerytów i rencistów. Przysługuje w wysokości minimalnej emerytury, w tym roku jest to 1338,44 zł. Do tego jest wypłacana z urzędu, nie trzeba składać żadnych wniosków. W tym roku 13. emeryturę, która wyniosła łącznie 13,1 mld zł, otrzymało 9,7 mln seniorów. W sumie z tytułu tego świadczenia do emerytów i rencistów w latach 2019-2022 trafi ok. 47,8 mld zł.

14. emerytura

Seniorzy otrzymają również 14. emeryturę. Rząd zadecydował, że zostanie ona wypłacona w 2022 r., chociaż miało być to świadczenie jednorazowe w 2021 r. Zasady będą podobne. Osoby, które pobierają świadczenia emerytalno-rentowe do 2900 zł, otrzymają czternastkę w pełnej wysokości, 1338,44 zł.
Tak jak rok temu będzie stosowany mechanizm „złotówka za złotówkę”. W przypadku osób pobierających świadczenia wyższe niż 2900 zł, 14. emerytura zostanie pomniejszona o kwotę nadwyżki (jeżeli ustalona w ten sposób kwota 14. emerytury będzie niższa niż 50 zł, świadczenie nie będzie przyznawane). Czternasta emerytura będzie również wypłacana z urzędu.
W tym roku 14. emerytura trafi do ok. 9 mln osób, 7,7 mln emerytów i rencistów otrzyma wypłatę w pełnej wysokości, 1,3 mln - w pomniejszonej. W 2022 r. na ten cel zostanie przeznaczone ok. 11,4 mld zł. To oznacza, że w tym roku dodatkowe wsparcie udzielone emerytom i rencistom w ramach 13. i 14. emerytury wyniesie prawie 25 mld zł. Od 2019 r. jest to już ponad 70 mld zł.

Mama 4+

Trzynastą i czternastą emeryturę otrzymują też mamy w ramach programu „Mama 4+”. To rodzicielskie świadczenie uzupełniające, przysługujące w wysokości minimalnej emerytury. Jest wsparciem dla tych osób, przede wszystkim kobiet, które poświęciły się wychowaniu co najmniej czwórki dzieci, rezygnując z pracy zawodowej lub pracując za krótko, by uzyskać prawo do choćby minimalnej emerytury. Rodzicielskie świadczenie uzupełniające otrzymuje już ponad 71 tys. osób. Przekłada się to na prawie 1,4 mld zł udzielanego wsparcia.

Emerytura bez podatku

Troska o seniorów, ich bezpieczeństwo i spokojną jesień życia to jeden z priorytetów rządu Zjednoczonej Prawicy. Dlatego z początkiem tego roku weszło w życie nowe rozwiązanie, na którym korzystają miliony osób. Mowa o emeryturze bez podatku dochodowego, co oznacza powiększenie świadczeń o kwotę podatku. Nie jest on pobierany od emerytur w wysokości do 2,5 tys. zł. Dzięki temu więcej pieniędzy zostanie w kieszeniach tych seniorów, którym brakuje środków na godne życie, leki czy mieszkanie. Emeryci i renciści o wyższych świadczeniach zapłacą podatek tylko od kwoty przekraczającej 2,5 tys. zł. Dotyczy to również 13. i 14. emerytury. Szacuje się, że na reformie zyska 90 proc. emerytów i rencistów, a dwie trzecie w ogóle nie zapłaci podatku.

Senior+

Oprócz wsparcia finansowego, drugim filarem polityki senioralnej rządu jest wspieranie szeroko pojętej aktywności - fizycznej, intelektualnej, ale także społecznej osób starszych. Służy temu m.in. program „Senior+”. To wsparcie dla samorządów w tworzeniu i prowadzeniu dziennych domów i klubów dla osób starszych, które będą miejscem do spotkań, aktywności, uczestnictwa w różnego rodzaju zajęciach i warsztatach, integracji wewnątrz- i międzypokoleniowej. W całej Polsce działa 1068 placówek Senior+ oferujących miejsca dla ponad 25 tys. osób. Budżet programu na lata 2021-2025 wynosi 300 mln zł.

Aktywni+

Program „Aktywni+” odpowiada na potrzeby zapewnienia seniorom bezpiecznej, godnej i aktywnej starości. Środki z programu są kierowane do organizacji pozarządowych działających na rzecz osób starszych. Organizacje mogą się starać o wsparcie projektów w wysokości od 25 tys. zł do nawet 250 tys. zł. W ramach tegorocznej edycji dofinansowanie projektów otrzymało 281 organizacji na łączną kwotę 38 mln zł. Na realizację programu Aktywni+ w latach 2021-2025 przeznaczono 200 mln zł.
PARTNER
foto: materiały prasowe