Ubiegający się o emerytury pomostowe z pewnością mogą uznać obecny rok za korzystny dla nich. Nie dość, że od 20 kwietnia nie trzeba rozwiązywać umowy o pracę, aby móc ubiegać się o pomostówkę, to jeszcze 18 maja Sąd Najwyższy podjął uchwałę liberalizującą rozumienie innego warunku nabycia świadczenia (sygn. akt III UZP 2/22). Chodzi o warunek określony w art. 4 pkt 5 ustawy o emeryturach pomostowych, tj. wykonywanie po 31 grudnia 2008 r. pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Zdaniem SN, skoro ustawa nie określa minimum przepracowanego okresu, to nie mogą tego robić również sądy i ZUS.
Wykładnia sądów