1 kwietnia 2022 r. weszła w życie umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Białorusi o zabezpieczeniu społecznym podpisana w Warszawie 13 lutego 2019 r., która reguluje sytuację osób mających prawo do świadczeń z obu krajów albo legitymujących się okresami ubezpieczenia w obu krajach. W przypadku krajów UE oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii taką rolę odgrywa rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego i przepisy wykonawcze. Z pozostałymi państwami Polska sukcesywnie podpisuje tego rodzaju dwustronne umowy (np. z Ukrainą, USA czy Australią). Uregulowanie ww. kwestii jest szczególnie ważne w przypadku państw, do których za pracą wyjeżdża lub wyjeżdżało wielu Polaków oraz takich, z których pochodzą imigranci pracujący w Polsce, a więc np. Białorusi.
Kto skorzysta