Elżbieta Fijoł, były pracownik Centrali ZUS, specjalista z zakresu świadczeń zasiłkowych
Łukasz Prasołek, były pracownik SN, specjalista z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
W artykule „Nieprecyzyjne przepisy przejściowe utrudniają rozliczanie zasiłków od 1 stycznia 2022 r.” (DGP nr 18 z 27 stycznia 2021 r.) omówiliśmy obszerne stanowisko ZUS na temat stosowania przepisów dotyczących ustalania prawa i wysokości świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa w okresie przejściowym, tj. na przełomie 2021 i 2022 r. W skrócie należy stwierdzić, że niektóre zwolnienia lekarskie będą rozliczane czasem na starych, a czasem na nowych zasadach, a ponadto ubezpieczeni częściej będą musieli występować o świadczenia rehabilitacyjne. Nie wszystkie wątpliwości zostały rozstrzygnięte, dlatego DGP zwrócił się do ZUS z kolejnymi pytaniami, na które zakład odpowiedział. [stanowisko]