Elżbieta Fijor, były pracownik Centrali ZUS, specjalista z zakresu świadczeń zasiłkowych
Łukasz Prasołek, były pracownik SN, specjalista z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
Od 1 stycznia 2022 r. obowiązują nowe zasady ustalania prawa i wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, które wprowadzono na mocy ustawy z 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1621; dalej: ustawa zmieniająca). Wprowadzone przepisy ustawy zmieniającej dotyczą m.in.:
1. ustalania okresu zasiłkowego,
2. zasad ustalania podstawy wymiaru zasiłków,
3. wysokości zasiłku chorobowego za okres pobytu w szpitalu,