Dane pokazują też duże odbicie w ogólnej liczbie spraw, które wpłynęły do izby. Łącznie było ich 2330. Dla porównania w 2020 r. wpłynęło ich 1535, a w 2019 r. – 2480.
Umacnia się przewaga wpływu spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych nad tymi z obszaru prawa pracy. Jak rozkładają się proporcje? W minionym roku 1331 skarg kasacyjnych wniesiono w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych, a 730 z prawa pracy. W przypadku zażaleń było to odpowiednio 182 i 25.