Prezes GUS ogłosił wysokość przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w IV kwartale 2021 r. włącznie z wypłatami z zysku. Wynagrodzenie to wyniosło 6221,04 zł. Tym samym niektórzy przedsiębiorcy oraz osoby z nimi współpracujące będą już mogli ustalić swoją składkę zdrowotną należną za miesiące 2022 r.
Dotychczas była to informacja, która dotyczyła wszystkich prowadzących działalność gospodarczą. Jednak Polski Ład wprowadził zmiany do ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zgodnie z którymi komunikat prezesa GUS będzie istotny tylko dla niektórych grup osób. Prowadzący pozarolniczą działalność opłacają składkę zdrowotną uzależnioną od innych kwot.