Tak przewiduje ustawa z 27 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, którą uchwalił Sejm. Ma ona łagodzić negatywne skutki Polskiego Ładu dla funkcjonowania ZFRON oraz zakładowego funduszu aktywności (ZFA) w zakładach aktywności zawodowej. Obydwa fundusze są zasilane głównie z miesięcznych zaliczek podatkowych, a przez podniesienie kwoty wolnej od podatku wpływy z tego tytułu są niższe.
Ustawa przewiduje, że pracodawca prowadzący ZFRON lub ZFA będzie mógł co miesiąc składać do PFRON wniosek o wypłacenie kwoty w wysokości iloczynu stanu zatrudnienia pracowników w przeliczeniu na pełne etaty oraz 4 proc. najniższego wynagrodzenia. Wzór wniosku opracuje minister rodziny. Trzeba go będzie złożyć do 7. dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy. PFRON przekaże pieniądze w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku.