Obecnie wysokość jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu wynosi 809 zł i nie była ona podwyższana od 2018 r. W tym czasie jednorazowe odszkodowanie z analogicznego tytułu wypłacane przez ZUS wzrosło do 1033 zł. Za sprawą nowego rozporządzenia ta kwota wzrośnie. Jak bardzo? Wszystko wskazuje na to, że wyniesie ono 1033 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu.
Zgodnie z projektowanymi przepisami podwyższone zostaną też kwoty zasiłku chorobowego za każdy dzień niezdolności do pracy. Projektodawcy wskazują, że nie były zmieniane od 2009 r. Obecnie zasiłek wynosi 10 zł za każdy dzień czasowej niezdolności do pracy trwającej nieprzerwanie co najmniej 30 dni. Po wejściu w życie nowych regulacji stawka wzrośnie do 20 zł.