Groszowe emerytury, jak mówi się o świadczeniach wypłacanych w wysokości niższej niż minimalna, to efekt zmian w zasadach ich nabywania. Weszły one w życie z początkiem 1999 r. i w kwestiach emerytalnych podzieliły seniorów na grupy w zależności od daty urodzenia:
Ponieważ coraz więcej świadczeń realizowanych jest właśnie z nowego systemu, liczba emerytur poniżej minimalnego progu szybko rośnie (patrz infografika).