Anna Kwiatkowska, ekspert od ubezpieczeń społecznych
Nie, od 18 września 2021 r. nie ma możliwości wybrania stopy procentowej jednej ze spółek w takiej sytuacji. Wcześniej przepisy co prawda nie pozwalały na to wprost, ale taką praktykę akceptowały sądy.