Wprowadzenie nowego świadczenia dla osób wychowujących dzieci przewiduje ustawa o RKO, którą w piątek przyjął Sejm. Jego uzyskanie nie będzie uzależnione od kryterium dochodowego, ale nie oznacza to, że będzie przysługiwać bez żadnych warunków. Najważniejszy to wiek dziecka, bo pieniądze będą przyznawane, gdy będzie między 13. a 36. miesiącem życia. Pomoc finansowa będzie wypłacana na drugie i kolejne dziecko w rodzinie spełniające to kryterium wieku. Świadczenie będzie wynosić 12 tys. zł, ale rodzic będzie mógł zdecydować, czy będzie chciał je otrzymywać przez dwa lata w wysokości po 500 zł miesięcznie, czy przez rok w kwocie 1000 zł. Będzie też mógł raz zmienić swoją decyzję w tej sprawie. Analogicznie, jak ma to miejsce przy świadczeniu wychowawczym oraz świadczeniu 300+, w przypadku sprawowania opieki naprzemiennej nad dzieckiem kapitał będzie dzielony między matkę i ojca na pół.
Przyjmowanie wniosków o RKO oraz prowadzenie postępowania w sprawie jego przyznania będzie zadaniem ZUS. O świadczenie będzie można ubiegać się tylko przez internet, a wypłata pieniędzy nastąpi wyłącznie na rachunek bankowy. Co ważne, wsparciem będą objęci rodzice, których drugie i kolejne dziecko będzie obchodziło pierwsze urodziny jeszcze przed wejściem w życie ustawy, czyli 1 stycznia 2022 r. Przy czym w takiej sytuacji prawo do RKO będzie im ustalone za okres od początku przyszłego roku do miesiąca, w którym dziecko skończy trzy lata. Jego łączna kwota będzie więc niższa niż 12 tys. zł.