Projekt stanowi część programu Polski Ład. Dzisiaj odbyło się jego pierwsze czytanie w Sejmie.

"Jednym z instrumentów, który ma wspomóc polskie rodziny jest przedstawiony rodzinny kapitał opiekuńczy. […] Będzie on przysługiwał rodzicom, którzy mają drugie i kolejne dziecko w okresie od ukończenia 12 do 36 miesiąca życia. Na te dwa lata 12 tys. złotych. Rodzice będą decydowali, czy ten kapitał będą pobierali przez rok po 1 tys. zł, czy przez dwa lata kolejne 500 zł" - powiedziała w Sejmie minister polityki społecznej i rodziny Marlena Maląg.

Świadczenie będzie wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), a wnioski będą przyjmowane jedynie w formie elektronicznej.

Reklama

"Szacujemy, że tym świadczeniem będzie objętych około 615 tys. dzieci"- dodała Maląg.

Reklama

Rodzinny kapitał opiekuńczy jest częścią "Polskiego Ładu".

Projekt zakłada także zmiany w ustawie o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, polegające na dofinansowaniu pobytu dziecka opiekuńczego w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna w wysokości 400 zł miesięcznie.

Dofinansowanie ma być przekazywane na pokrycie opłaty za pobyt dziecka w instytucji opieki bezpośrednio na konto tej placówki. To rozwiązanie ma dotyczyć dzieci, które nie będą objęte rodzinnym kapitałem opiekuńczym.

Według szacunków MRPS, dofinansowanie do pobytu dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna obejmie 110 tys. dzieci.

Jak podano wcześniej w ocenie skutków regulacji (OSR) do projektu ustawy o rodzinnym kapitale opiekuńczym, koszt wprowadzenia ustawy o rodzinnym kapitale opiekuńczym dla budżetu państwa to ponad 3,14 mld zł w 2022 r. i ponad 30,98 mld zł w ciągu 10 lat.

Okła-Drewnowicz w Sejmie: KO będzie popierać projekt o Rodzinnym Kapitale Opiekuńczym

Posłanka KO Marzena Okła-Drewnowicz mówiła, że to rząd PO-PSL "położył prawdziwy pierwszy fundament w tworzeniu systemowych rozwiązań w zakresie polityki prorodzinnej". Przypomniała w tym kontekście takie rozwiązania jak roczny urlop rodzicielski i uruchomienie programu Maluch.

"To, co państwo dzisiaj proponujecie jest rozwinięciem programu Maluch Plus. I bardzo dobrze. Dla nas tylko taką pewną dużą wątpliwością jest to, że państwo tego dofinansowania nie chcecie skierować od razu do rodziców, opiekunów na pierwsze dziecko" - powiedziała.

Oceniła, że "jest to dobry program" i Koalicja Obywatelska będzie go popierać.

Przypomniała, że rząd PO-PSL wprowadził również finansowanie z budżetu składek z tytułu zatrudnienia niani. "Mam do pani prośbę (...), żebyście państwo wrócili do finansowania tych składek w 100 proc. Bo co państwo zrobiliście? Otóż od 2018 r. zlikwidowaliście to dofinansowanie w połowie, o połowę je obniżyliście. To finansowanie w 100 proc. składek funkcjonowało od roku 2011, kiedy je wprowadziliśmy, do 2018, bo wtedy państwo go w połowie zlikwidowaliście, a z tej formy pomocy korzystało 53 tys. opiekunek" - mówiła posłanka KO, zwracając się do wiceminister rodziny Barbary Sochy.

Okła-Drewnowicz dodała, że skandaliczna była również decyzja ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła o zakończeniu funkcjonowania rządowego programu refundacji in vitro. "Z tego programu urodziło się ponad 22 tys. dzieci" - przypomniała. Posłanka KO podkreślała, że rodziny muszą też mieć zapewnione odpowiednie warunki mieszkaniowe.