odpowiedź

W dokumentach do ZUS za październik należy wykazać do oskładkowania wypłacone w październiku wynagrodzenie zleceniobiorcy za wrzesień. We wrześniu bowiem wykonawca podlegał jeszcze ubezpieczeniom z tytułu umowy zlecenia. Od 1 października zleceniobiorca będący studentem nie podlega żadnym ubezpieczeniom, dlatego powinien być wyrejestrowany ze wszystkich dotychczasowych ubezpieczeń.