Możliwość doliczenia cywilnego stażu do służby przewiduje projekt ustawy zaopatrzeniowej, który został właśnie przesłany do uzgodnień międzyresortowych.

O tym, że takie zmiany są planowane, pisaliśmy jako pierwsi jeszcze pod koniec zeszłego roku (DGP nr 221/2020 r., „MSWiA pracuje nad zrównaniem praw do emerytury mundurowej”).
Nowa regulacja obejmie funkcjonariuszy policji, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa i Państwowej Straży Pożarnej, którzy zostali przyjęci do danej formacji po raz pierwszy po 1 stycznia 1999 r., a przed 1 października 2003 r., oraz którzy mają co najmniej 25 lat służby.
Nowelizacja była konieczna, bowiem obowiązujące przepisy nie są jednolite w kwestii uwzględnienia w wysłudze emerytalnej pracy cywilnej. Na innych zasadach jest ustalana wysokość świadczenia dla funkcjonariuszy będących w służbie przed 2 stycznia 1999 r. i tych, którzy zostali przyjęci do niej po raz pierwszy po 1 stycznia 1999 r. Ci drudzy są w gorszej sytuacji, bo dostają emeryturę mundurową tylko za czas służby. Za okresy składkowe i nieskładkowe poprzedzające służbę lub składkowe po jej zakończeniu otrzymają często mniej korzystną emeryturę z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
Powodem takiego stanu jest art. 15a ustawy zaopatrzeniowej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 723), w brzmieniu nadanym (z datą wsteczną) przez ustawę z 23 lipca 2003 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 166 poz. 1609), która weszła w życie 1 października 2003 r. I to przede wszystkim ten przepis zmienia projektowana nowelizacja.
Policyjni związkowcy od początku zabiegali jednak, aby nowe regulacje objęły funkcjonariuszy, którzy rozpoczęli służbę w latach 1999–2012. W innym wypadku, jak wskazywali, dojdzie do konserwowania rozwiązań uznawanych ewidentnie za niesprawiedliwe. W opublikowanym właśnie projekcie taka zmiana się jednak nie znalazła. Nie uwzględniono też ich innego postulatu dotyczącego zniesienia kryterium 25 lat służby (o to samo zabiegał także NSZZ Funkcjonariuszy Straży Granicznej). Jak wskazywali związkowcy, mogą zdarzyć się bowiem sytuacje, w których funkcjonariusze tego kryterium nie spełnią, ponieważ zostaną zwolnieni z przyczyn od nich niezależnych, np. niezdolności do służby z powodu choroby.
Etap legislacyjny
Projekt skierowany do uzgodnień międzyresortowych