O tym, że takie zmiany są planowane, pisaliśmy jako pierwsi jeszcze pod koniec zeszłego roku (DGP nr 221/2020 r., „MSWiA pracuje nad zrównaniem praw do emerytury mundurowej”).
Nowa regulacja obejmie funkcjonariuszy policji, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa i Państwowej Straży Pożarnej, którzy zostali przyjęci do danej formacji po raz pierwszy po 1 stycznia 1999 r., a przed 1 października 2003 r., oraz którzy mają co najmniej 25 lat służby.