Reklama
Tak wynika z informacji umieszczonej na stronie ZUS w sprawie programu „Dobry start”. To właśnie ta instytucja od 1 lipca br. odpowiada za jego realizację, w tym przyjmowanie wniosków, ich rozpatrywanie oraz przyznawanie 300+.
Co do zasady osoby uprawnione do świadczenia mogą o nie wnioskować wyłącznie w formie elektronicznej, za pomocą: bankowości elektronicznej, portalu Emp@tia oraz PUE ZUS. Jednak jak informuje zakład, z możliwości wyboru jednego spośród tych trzech kanałów mogą skorzystać rodzice dzieci. Natomiast pozostałe osoby mogą złożyć wnioski tylko za pośrednictwem PUE ZUS. Chodzi o opiekunów prawnych lub faktycznych dziecka, osobę uczącą się – usamodzielnianą, rodzica zastępczego, osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka oraz dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej lub regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej.
Co ciekawe, takie rozróżnienie nie zostało określone w par. 13 rozporządzenia Rady Ministrów z 15 czerwca 2021 r. w sprawie szczegółowych zasad realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz.U. poz. 1092), który reguluje to, w jaki sposób wnioski mają być składane. ZUS pytany, dlaczego te osoby nie mogą ubiegać się o 300+ również przez bankowość elektroniczną lub Emp@tię, odpowiada jedynie, że w poprzednich latach możliwość złożenia elektronicznego wniosku miał tylko rodzic dziecka. Pozostałe osoby, w tym rodzice zastępczy i dyrektorzy placówek, mogli zrobić to tylko w formie papierowej. Obecne przepisy umożliwiają zaś złożenie dokumentów przez internet wszystkim kategoriom wnioskodawców. – Dla innych osób niż rodzice utworzyliśmy na PUE ZUS specjalny kreator wniosków. Zawiera on skierowane do nich informacje oraz instrukcje dotyczące np. dokumentów, które trzeba dołączyć do wniosku. Ma to ułatwić proces oraz minimalizować konieczność prowadzenia dodatkowego postępowania wyjaśniającego – mówi Grzegorz Dyjak z biura prasowego ZUS.
Co istotne, aby dyrektor placówki należącej do pieczy zastępczej mógł złożyć wniosek, musi mieć na PUE ZUS „rolę” płatnika lub upoważnienie do niej. Jeśli jej nie ma, a chce uzyskać uprawienie do bycia płatnikiem, musi złożyć pełnomocnictwo (druk ZUS-PEL). Dodatkowo do wniosku konieczne jest dołączenie zaświadczeń z powiatowego centrum pomocy rodzinie o umieszczeniu dzieci w pieczy zastępczej (analogiczny wymóg dotyczy rodziców zastępczych i rodzinnych domów dziecka).
Z danych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej wynika, że do wczoraj złożone zostały wnioski o przyznanie 300+ na ok. 950 tys. dzieci (łącznie uprawnionych jest 4,5 mln). Zdecydowana większość osób, bo 71 proc., wysłała je przez bankowość elektroniczną, 21 proc. za pośrednictwem PUE ZUS, a 8 proc. przez portal Emp@tia.