Tak wynika z informacji umieszczonej na stronie ZUS w sprawie programu „Dobry start”. To właśnie ta instytucja od 1 lipca br. odpowiada za jego realizację, w tym przyjmowanie wniosków, ich rozpatrywanie oraz przyznawanie 300+.
Co do zasady osoby uprawnione do świadczenia mogą o nie wnioskować wyłącznie w formie elektronicznej, za pomocą: bankowości elektronicznej, portalu Emp@tia oraz PUE ZUS. Jednak jak informuje zakład, z możliwości wyboru jednego spośród tych trzech kanałów mogą skorzystać rodzice dzieci. Natomiast pozostałe osoby mogą złożyć wnioski tylko za pośrednictwem PUE ZUS. Chodzi o opiekunów prawnych lub faktycznych dziecka, osobę uczącą się – usamodzielnianą, rodzica zastępczego, osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka oraz dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej lub regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej.