Jedną z zasad obowiązujących w polskim systemie emerytalnym jest możliwość podwyższenia emerytury (jej przeliczenia) już po jej otrzymaniu, gdy emeryt podczas pobierania świadczenia pracował. Dotyczy to także w pewnych przypadkach emerytów objętych „starymi zasadami”, a więc urodzonych przed 1949 r.
Skomplikowane zasady