Taką zmianę przewiduje rozporządzenie Rady Ministrów z 15 czerwca 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji programu „Dobry start”, które zostało wczoraj przyjęte przez rząd. W jego ramach rodzice, opiekunowie prawni, rodzice zastępczy oraz dyrektorzy domów dziecka mogą ubiegać się o przyznanie 300 zł na każde uczące się dziecko.
Będzie obowiązywać tylko elektroniczna forma składania wniosków – za pośrednictwem bankowości internetowej, portalu Emp@tia lub PUE ZUS. Rodzice nie będą już mogli tak jak dotychczas złożyć papierowego formularza ani wysłać go pocztą. Na ich profilu w PUE ZUS (jeśli go nie mają, będą musieli założyć) pokaże się informacja o przyznaniu 300+ lub decyzja odmawiająca wsparcia. W ten sam sposób rodzic będzie się kontaktował z ZUS i przesyłał dodatkowe dokumenty lub oświadczenia, które mogą mieć wpływ na ustalenie prawa do świadczenia. Wsparcie będzie wypłacane wyłącznie na rachunek bankowy podany przez osobę uprawnioną.