Za dwa tygodnie rodzice będą mogli zacząć składać wnioski o świadczenie na pokrycie kosztów wyprawki na zaczynający się 1 września rok szkolny 2021/2022. Ich rozpatrzeniem zajmie się ZUS, a nie gminy, które robiły to w poprzednich latach.

Taką zmianę przewiduje rozporządzenie Rady Ministrów z 15 czerwca 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji programu „Dobry start”, które zostało wczoraj przyjęte przez rząd. W jego ramach rodzice, opiekunowie prawni, rodzice zastępczy oraz dyrektorzy domów dziecka mogą ubiegać się o przyznanie 300 zł na każde uczące się dziecko.
Będzie obowiązywać tylko elektroniczna forma składania wniosków – za pośrednictwem bankowości internetowej, portalu Emp@tia lub PUE ZUS. Rodzice nie będą już mogli tak jak dotychczas złożyć papierowego formularza ani wysłać go pocztą. Na ich profilu w PUE ZUS (jeśli go nie mają, będą musieli założyć) pokaże się informacja o przyznaniu 300+ lub decyzja odmawiająca wsparcia. W ten sam sposób rodzic będzie się kontaktował z ZUS i przesyłał dodatkowe dokumenty lub oświadczenia, które mogą mieć wpływ na ustalenie prawa do świadczenia. Wsparcie będzie wypłacane wyłącznie na rachunek bankowy podany przez osobę uprawnioną.
Rozwiązania te wzbudziły kontrowersje, bo mogą utrudnić uzyskanie 300+ rodzinom, które robiły to w tradycyjny sposób. Mimo to rząd zdecydował się na ich wprowadzenie, tłumacząc to oszczędnościami w kosztach obsługi programu (w latach 2021–2031 w wysokości 488 mln zł).
Bez zmian pozostaną inne warunki, od których uzależnione jest otrzymanie 300+. I tak przysługuje ono bez względu na wysokość dochodu rodziny, do ukończenia przez dziecko 20. roku życia lub 24 lat, jeśli ma orzeczenie o niepełnosprawności. Gdy rodzice sprawują nad dzieckiem opiekę naprzemienną, zostanie przyznane obydwojgu, ale będzie podzielone na pół. Wnioski będzie można składać do 30 listopada, a na ich rozpatrzenie ZUS będzie miał dwa miesiące. W przypadku formularzy, które wpłyną w lipcu i sierpniu, wypłata świadczenia musi nastąpić najpóźniej do 30 września.
Etap legislacyjny
Rozporządzenie przyjęte przez rząd