Prawo do 13. emerytury określa ustawa z 9 stycznia 2020 r. o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów. Świadczenie zostało wypłacone już przed przyjęciem ustawy, ale wówczas było jedynie świadczeniem jednorazowym. Obecnie finansowane jest z Funduszu Solidarnościowego.
Popularna jego nazwa wprowadza jednak w błąd, ponieważ mogą je otrzymać nie tylko emeryci, ale wiele innych osób uprawnionych do świadczeń z zabezpieczenia społecznego. ramka Poza tym, w przeciwieństwie do trzynastej pensji w sferze budżetowej, dodatkowe świadczenie wypłacane jest dla wszystkich w tej samej wysokości – równowartości minimalnej emerytury. Od 1 marca 2021 r. wynosi ona 1250,88 zł.