"Jest pomysł by w ustawie "Za życiem" wprowadzić dorabianie do świadczenia pielęgnacyjnego, ale zdaję sobie sprawę, że wprowadzanie takiego rozwiązania dla rodziców osób niepełnosprawnych różnicuje grupy opiekunów i nie działa na niczyją korzyść" - powiedział w środę Paweł Wdówik wiceminister i Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Co to oznacza?

10 marca 2021 r. odbyło się posiedzenie komisji Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży Komisja Polityki Społecznej i Rodziny powołanej z inicjatywy Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marleny Maląg oraz Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka. Tematem rozmów były planowane zmiany w systemie wsparcia dzieci, młodzieży i dorosłych osób z niepełnosprawnością oraz ich opiekunów. W szczególności poruszono kwestię założeń planowanej reformy systemu orzecznictwa, planowanych zmian w ustawie Za życiem, i możliwości zmian w systemie i wysokości świadczeń.

Strategia na rzecz osób niepełnosprawnych

Na posiedzeniu Paweł Wdówik wiceminister i Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych przybliżył strategię na rzecz osób niepełnosprawnych oraz założenia dot. funkcjonowania i zasad przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego. Potwierdził, że strategia na rzecz osób zależnych jest priorytetem i ściśle zaplanowanym mechanizmem, który nie podlega żadnym naciskom.

Wdówik przedstawił też 8 priorytetów, wśród których wymienił m.in. reformę orzecznictwa. Stwierdził, że obecny system orzecznictwa lekarskiego nie jest doskonały i powinien zostać zreformowany. W czerwcu przewidywane są konsultacje do ustawy.

Dorabianie do świadczenia pielęgnacyjnego

Poruszył też kwestię zasad przyznawanie świadczenia pielęgnacyjnego. "Jest pomysł by w ustawie "za życiem" wprowadzić dorabianie do świadczenia pielęgnacyjnego, ale zdaję sobie sprawę, że wprowadzanie takiego rozwiązania dla rodziców osób niepełnosprawnych różnicuje grupy opiekunów i nie działa na niczyją korzyść. Dlatego najpierw zajmiemy się orzecznictwem a dopiero potem kwestią dorabiania do świadczenia." - powiedział Wdówik.

Na wystąpienie ministra na Twitterze zareagowała Agnieszka Dudzińska, socjolożka z Uniwersytetu Warszawskiego, była przewodnicząca Komisji Dialogu Społecznego ds. Mieszkań Chronionych i Komisji Dialogu Społecznego ds. Niepełnosprawności w Warszawie. "Z tego, co mówi właśnie minister Paweł Wdowik wynika, że możemy na lata zapomnieć o umożliwieniu dorabiania do świadczenia pielęgnacyjnego - "po reformie orzecznictwa"

Przypomnijmy, że 22 lutego Minister Wdówik w radiowym wywiadzie udzielił informacji, iż prawo do łączenia świadczenia pielęgnacyjnego z pracą będzie dotyczyć ok. 120 tys. rodzin objętych wsparciem z tego programu oraz rodziców niepełnosprawnych dzieci do 18. roku życia, z punktami 7 i 8 na orzeczeniu, czyli wskazaniami o konieczności stałej lub długotrwałej opieki ze względu na znacznie ograniczoną możliwość samodzielnej egzystencji oraz współudziału opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Natomiast zakaz zatrudnienia miałby dalej obowiązywać w przypadku rodziców, których niepełnosprawne dzieci są już dorosłe. W ich przypadku zmiana będzie mogła nastąpić dopiero po zreformowaniu systemu orzecznictwa.

Minister Wdówik dodał też, że wprowadzony zostanie mechanizm, który będzie uzależniał wysokość świadczenia od uzyskiwanych dochodów, ale nie wyjaśnił, jak będzie to szczegółowo wyglądać.