odpowiedź

Przedsiębiorca może przejść z ulgi polegającej na opłacaniu składek społecznych od obniżonej podstawy (tzw. ZUS preferencyjny) na nową ulgę – mały ZUS plus. Ta ostatnia oznacza opłacanie składek od podstawy uzależnionej od uzyskanego w poprzednim roku dochodu z działalności. Podstawę należy sobie wyliczyć, przy czym nie może być ona niższa niż kwota stanowiąca 30 proc. minimalnego wynagrodzenia i nie może być wyższa od podstawy najniższej – ale standardowej – wynoszącej 60 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Z wyliczeń wynika, że podstawa od 1 marca br. wyniesie 1113,12 zł.