ZUS wyda decyzję o wypłacie emerytury zawieszonej od 1 października 2011 r. po rozliczeniu dochodów z pracy.

– Zgłasza się do mnie coraz więcej osób, od których ZUS domaga się przedstawienia wysokości zarobków za lata 2011 i 2012. Ludzie wietrzą w tym podstęp – tłumaczy Marian Strudziński z Radomia, pracujący emeryt, który rozpoczął ogólnopolską akcję przeciwko wstrzymaniu przez ZUS wypłaty emerytur.

W tej grupie są także osoby, które pomimo prawa do wcześniejszej emerytury, wciąż pracowały zawodowo. ZUS wstrzymał im wypłatę dopiero 1 października 2011 r., chociaż ich wcześniejsze dochody mogłyby wskazywać, że świadczenia powinny zostać zawieszone z powodu osiągnięcia przychodu przekraczającego 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy.

– Osoby te domagają się obecnie wypłaty zawieszonych emerytur bez żadnych dodatkowych warunków – zauważa Karolina Miara, adwokat współpracująca z firmą prawniczą Kochański Zięba Rapala i Partnerzy.

19,1 tys. wniosków o wypłatę wyrównania emerytur zawieszonych zarejestrował ZUS

Tymczasem obowiązek rozliczenia przychodów z tytułu zatrudnia na podstawie stosunku pracy wynika z art. 5 ustawy z 13 grudnia 2013 r. o ustaleniu i wypłacie emerytur, do których prawo uległo zawieszeniu w okresie od 1 października 2011 r. do 21 listopada 2012 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 169). Zgodnie z nim emerytowi, który do 31 października 2011 r. nie osiągnął powszechnego wieku emerytalnego, kwotę zawieszonej emerytury ustala się po rozliczeniu świadczenia za lata 2011 i 2012.

Aby to było możliwe, zainteresowany musi dostarczyć do ZUS zaświadczenie pracodawcy o wysokości przychodów za okres, w którym chce otrzymać zawieszone wypłaty. Dokument taki powinien zawierać kwoty z rozbiciem na miesiące. ZUS informuje, że w takiej sytuacji rozliczy emeryturę według wariantu miesięcznego lub rocznego – w zależności od tego, który z nich będzie bardziej korzystny dla zainteresowanego. Natomiast gdy pracodawca przygotuje dokument z kwotą rocznego przychodu, to zakład przeprowadzi rozliczenie roczne. Jeśli ubiegający się o wypłatę zawieszonych emerytur uzyskiwał przychody z innego tytułu, to konieczne jest dostarczenie także dokumentu potwierdzającego dodatkowe przychody. ZUS także przypomina, że zainteresowany otrzyma decyzję w sprawie wypłaty zawieszonej emerytury dopiero po rozliczeniu przychodów za lata 2011–2012.