Ubezpieczony w KRUS rolnik straci prawo do renty rodzinnej, jeśli nabędzie prawo do emerytury pracowniczej. Inaczej jest w ZUS, gdzie zainteresowany sam decyduje o rodzaju wpłaty.
Czytelniczka DGP, ubezpieczona w ZUS, ukończyła powszechny wiek emerytalny i nabyła prawo do świadczenia ustalonego na podstawie kapitału zgromadzonego na koncie emerytalnym oraz w otwartym funduszu emerytalnym. Jest także uprawniona do renty rodzinnej po zmarłym współmałżonku. Ma wątpliwości, czy musi wybierać jedno ze świadczeń.
Centrala ZUS wyjaśnia, że jeśli osoba uprawniona do renty rodzinnej ma jednocześnie prawo do emerytury, wypłaca się jedno z tych świadczeń – wyższe lub wybrane. Czytelniczka uprawniona do emerytury z FUS i okresowej emerytury kapitałowej oraz do renty rodzinnej może pobierać: