Była wiceminister pracy krytykuje zmiany w systemie emerytalnym. Agnieszka Chłoń-Domińczak przyznała w Jedynce, że po ich wprowadzeniu sama nie wie, jak dokładnie wygląda ten system.

Ekonomistka podkreśliła, że możemy liczyć na system emerytalny, ale tylko w wysokości, w jakiej zabezpiecza nam emerytury. W relacji do zarobków będą one niskie. W jej opinii, wprowadzane w ostatnich latach zmiany są złe.

Zdaniem Agnieszki Chłoń-Domińczak, potrzebna jest dyskusja nad ogólnym kształtem systemu emerytalnego. Potrzebne są też łatwo dostępne i zrozumiałe instrumenty, ułatwiające ludziom oszczędzanie na starość.

Agnieszka Chłoń-Domińczak dodała, że wysyłane przez ZUS informacje o przewidywanej emeryturze są trudno zrozumiałe. Tymczasem, jeśli informacje o przyszłych emeryturach będą jasne, łatwiej będzie podejmować decyzje w sprawie zabezpieczenia na starość. Ekonomistka podkreśliła, że na emeryturze dostaniemy tyle, ile włożymy w czasie aktywności zawodowej. Jeśli więc pracujemy głównie na umowie-zleceniu lub umowie o dzieło, emerytura będzie niska.

Mówiąc o przedstawionych wczoraj propozycjach Platformy Obywatelskiej, mających ułatwić zakładanie firm, Agnieszka Chłoń-Domińczak wyraziła opinię, że nie rozwiążą one wszystkich problemów. Dodała, że ludzie w wieku 50+ mają coraz większe szanse na znalezienie pracy. Wiąże się to z podniesieniem wieku emerytalnego i zmianami demograficznymi - starszych ludzi jest coraz więcej. Ekonomistka dodała jednak, że Polacy zbyt mało się dokształcają. Tymczasem, umiejętności trzeba rozwijać przez całe życie, gdyż rynek pracy ciągle się zmienia.

Agnieszka Chłoń-Domińczak oświadczyła, że urlop ojcowski jest zapisany w Kodeksie pracy i pracodawca nie ma prawa go odmówić ani szykanować pracownika, który z niego skorzysta. Jeśli tak się stanie, można pozwać pracodawcę do sądu. Dodała, że urlop ojcowski i niedawno wprowadzony urlop rodzicielski są ważnymi instrumentami, mającymi poprawić sytuację na rynku pracy.

Komentując informację, że mężczyźni częściej składają w sądach skargi na niesprawiedliwe traktowanie w porównaniu z kobietami, Agnieszka Chłoń-Domińczak powiedziała, że statystycznie kobiety nadal zarabiają mniej i częściej są dyskryminowane.