W ciągu dwóch tygodni od ogłoszenia ustawy pierwsi emeryci będą mogli składać wnioski o zaległe świadczenia, których wypłatę ZUS wstrzymał na podstawie niekonstytucyjnych przepisów.
W tym tygodniu (9 i 10 stycznia) Senat zajmie się ustawą z 13 grudnia 2013 r. o ustaleniu i wypłacie emerytur, do których prawo uległo zawieszeniu w okresie od 1 października 2011 r. do 21 listopada 2012 r. Na przyjęcie tych przepisów czeka około 23 tys. osób.
– Każdego dnia kilka osób zgłasza się z pytaniem, kiedy będzie już można otrzymać zaległe świadczenia. Sprawa ciągnie się ponad dwa lata, ale te ostatnie tygodnie są bardzo ważne. Jeśli na etapie prac w Senacie nic się nie zmieni, to prawo do wypłaty będzie mieć więcej osób, niż to wynikało z projektu przygotowanego przez samych senatorów – zauważa Marian Strudziński z Radomia, pracujący w urzędzie miasta emeryt, który zapoczątkował ogólnopolską akcję przeciwko wstrzymaniu wypłat emerytom.
Prawo do otrzymania zaległej wypłaty uzyskają osoby, które łącznie spełnią dwa warunki. Pierwszy z nich przewiduje, że prawo do emerytury musiało zostać nabyte przed 1 stycznia 2011 r. Drugi – że wypłata świadczenia została zawieszona z powodu kontynuowania zatrudnienia po 30 września 2011 r. bez wcześniejszego rozwiązania umowy z dotychczasowym pracodawcą.
Zaległe świadczenia zostaną przekazane na wniosek zainteresowanych. Osoby pobierające wcześniejszą emeryturę w okresie wskazanym w ustawie obowiązkowo muszą dostarczyć do ZUS zaświadczenie o wysokości przychodów w okresie wskazanym w tych przepisach. Dopiero wówczas zakład ustali wysokość zawieszonych świadczeń podlegających wypłacie. Będzie mieć na to 60 dni od momentu wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania decyzji. Przy czym kwota wypłaty będzie podlegać waloryzacji.
– Ustawa rozwiązuje problem osób, które albo przegrały sprawy w sądach pracy, albo nie kwestionowały decyzji ZUS o zawieszeniu wypłaty świadczenia – wyjaśnia Karolina Miara, adwokat z Warszawy.
Ustawa w wersji skierowanej do Senatu zakłada także, że wszystkie osoby pozbawione emerytur przez 14 miesięcy będą mieć prawo do odsetek za ten okres. Jeśli zainteresowany otrzymał należność główną na podstawie wyroku sądowego, lecz nie uzyskał prawa do odsetek za ten okres, będzie mógł się ubiegać o taką rekompensatę. W przypadku osób, które już otrzymały zaległe świadczenie, odsetki są liczone tylko do dnia wypłaty zaległości. W pozostałych przypadkach będą one ustalane tylko do dnia wejścia w życie ustawy.
Etap legislacyjny
Czeka na przyjęcie Senatu