Nie tylko wojsko, ale także instytucje cywilne będą mieć obowiązek wpłacania do ZUS składek za żołnierzy. Dotyczy to osób, które nie nabędą prawa do emerytury mundurowej.
Zmiana struktury organizacyjnej Sił Zbrojnych spowodowała konieczność wprowadzenia modyfikacji do rozporządzenia ministra obrony narodowej z 22 listopada 2004 r. w sprawie przekazywania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od uposażeń żołnierzy zwolnionych z czynnej służby wojskowej (Dz.U. nr 255, poz. 2562). Z tego też powodu resort przygotował nowe rozwiązania. Zgodnie z nimi składki za żołnierza, któremu nie udało się spełnić warunków do otrzymania do emerytury mundurowej, przekaże do ZUS jednostka wojskowa lub cywilna wypłacająca mu uposażenie. Taki sam obowiązek będą mieć także jednostki wskazane przez m.in. dowódcę generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, dowódcę operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, dyrektora generalnego, dowódcę garnizonu m.st. Warszawy albo komendanta głównego Żandarmerii Wojskowej.
W przypadku żołnierza, który nie spełnia warunków do nabycia prawa do emerytury wojskowej lub wojskowej renty inwalidzkiej, składki zostaną przekazane do ZUS w ciągu 60 dni od zwolnienia ze służby. Ten sam termin będzie obowiązywać w przypadku wojskowego, który po zwolnieniu spełnia jedynie warunki do nabycia prawa do wspomnianej wcześniej wojskowej renty inwalidzkiej. Środki zostaną przekazane także w sytuacji, kiedy żołnierz, pomimo spełnienia warunków do nabycia prawa do emerytury wojskowej, zgłosił wniosek o przyznanie tej z tytułu podlegania ubezpieczeniom społecznym (a pozostawał w służbie przed 2 stycznia 1999 r.).
Składki rozliczone w deklaracjach rozliczeniowych i imiennych raportach miesięcznych powinny być przekazywane do ZUS za grudzień. Dotyczy to tych żołnierzy, którzy byli w armii cały rok kalendarzowy lub tylko w grudniu. Taki sam obowiązek rozliczenia za ostatni miesiąc pozostawania w służbie będzie dotyczył osób, które zostały zwolnione w trakcie roku kalendarzowego.
Nowe rozwiązania zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2014 roku.