Służba Celna nie jest objęta emeryturą mundurową, ale zwykłym systemem, któremu podlegają cywile. Jednak pominięcie tej grupy funkcjonariuszy w ustawie z 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 667 z późn. zm.) według posłów Prawa i Sprawiedliwości jest niezgodne z konstytucją.
Dlatego też do Trybunału Konstytucyjnego trafił wniosek w tej sprawie. Wskazano w nim też, że zgodnie z obecnym stanem prawnym funkcjonariusze Służby Celnej mają pracować do 67. roku życia. A to z uwagi na charakter i specyfikę służby jest – zdaniem wnioskodawców – absurdalne i wydaje się niewykonalne.
Posłowie wymienili wiele argumentów, które przemawiają za objęciem celników emeryturą mundurową. Podkreślili, że funkcjonariusze celni pracują w trudnych i szkodliwych warunkach, związanych często z narażeniem życia lub zdrowia. Pozostają w pełni dyspozycyjni, a czas pełnienia służby tylko pozornie jest określony dokładnie. Ponadto, aby ją pełnić, muszą też spełniać wyśrubowane warunki zdrowotne.