Premier życzliwie wypowiada się o zmianach w Otwartych Funduszach Emerytalnych, które rozważa rząd. Zdaniem Donalda Tuska obywatele powinni możliwie najswobodniej dysponować środkami przekazywanymi do OFE.

Szef rządu mówił po posiedzeniu Komisji Trójstronnej, że będzie całym sercem wspierał rozwiązania, które przyniosą dwa efekty. Pierwszy to stworzenie obywatelom jak największych możliwości swobodnego dysponowania składką z OFE. Drugi to zmniejszenie długu publicznego zwiększanego przez Otwarte Fundusze Emerytalne.

Rząd rozważa trzy warianty funkcjonowania Otwartych Funduszy Emerytalnych. W pierwszym ma zostać zlikwidowana część obligacyjna OFE. Oznaczałoby to, że środki, których Fundusze nie maja prawa zainwestować w akcje, byłyby przeniesione na subkonta w ZUS, i tam waloryzowane na obecnych zasadach. OFE miałyby zakaz inwestowania w państwowe papiery dłużne.

Druga propozycja to dobrowolny wybór dla ubezpieczonych. Obywatele sami mogliby zdecydować, do którego OFE chcieliby należeć, a brak decyzji nie oznaczałby losowania jak obecnie. W takim przypadku składka w całości trafiałaby na subkonto w ZUS. Ci, którzy pozostaną w OFE, będą mogli zmienić tę decyzję, natomiast przejście do ZUS będzie już nieodwołalne.

W trzecim wariancie ubezpieczony będzie mógł przekazać całą składkę do ZUS - czyli 19,52 procent, lub część - 17,52 procent, a wówczas pozostałe 2 procent do OFE. Wtedy ubezpieczony musiałby sam dopłacić równowartość 2 procent składki na konta Otwartych Funduszy.
Te propozycje Rada Ministrów ma przekazać do konsultacji społecznych. Rząd zdecydował natomiast, że środki z OFE będzie wypłacał ZUS. 10 lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego te środki byłyby przenoszone na subkonto w ZUS - po 1/10 rocznie.