Premier może przyznać świadczenie specjalne osobie, która, mając zasługi dla kraju, z powodu zdarzenia losowego lub stanu zdrowia nie może otrzymać powszechnej emerytury.
– Starają się o nie osoby mające problemy z uzyskaniem innych świadczeń. Nie jest to jednak prosta sprawa – wyjaśnia Karolina Miara, adwokat z Warszawy.
Potwierdzają to orzeczenia sądów, w tym jedno z ostatnich wydanych przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (z 5 lutego 2013 r., sygn. akt II SA /Wa2113/12).