Powodem sporów jest interpretacja art. 184 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 153, poz. 1227 z późn. zm.).

Zgodnie z linią orzeczniczą Sądu Najwyższego (SN) osoby, które przed 1 stycznia 1999 roku spełniły warunki stażowe pracy w szczególnie trudnych warunkach oraz te dotyczące stażu ogólnego, powinny być chronione. Tym samym nie powinny ich objąć zmiany przepisów. ZUS nie powinien więc odejmować im od stażu emerytalnego okresu zwolnienia lekarskiego. Takie zmiany zostały wprowadzone przez przepisy dopiero w 2004 roku, a więc wobec tych osób, które spełniły warunki stażowe w 1998 roku, nie powinny mieć one zastosowania.

RPO w wystąpieniu do ministra pracy i polityki społecznej wskazuje, że sam ZUS przyznaje się do tego, że wobec tych osób nie stosuje wykładni przyjętej przez SN. W efekcie tego zakład przy ustalaniu stażu emerytalnego odejmuje okresy, za które pracownik po 14 listopada 1991 r. otrzymał wynagrodzenia lub świadczenie z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.