Do rzecznika praw obywatelskich (RPO) napływają liczne skargi osób mających problemy z otrzymaniem świadczenia z ZUS. Powodem są trudności z uzyskaniem prawa do emerytury z tytułu pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, ponieważ ZUS odejmuje od stażu emerytalnego okres zwolnienia lekarskiego.
Powodem sporów jest interpretacja art. 184 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 153, poz. 1227 z późn. zm.).
Zgodnie z linią orzeczniczą Sądu Najwyższego (SN) osoby, które przed 1 stycznia 1999 roku spełniły warunki stażowe pracy w szczególnie trudnych warunkach oraz te dotyczące stażu ogólnego, powinny być chronione. Tym samym nie powinny ich objąć zmiany przepisów. ZUS nie powinien więc odejmować im od stażu emerytalnego okresu zwolnienia lekarskiego. Takie zmiany zostały wprowadzone przez przepisy dopiero w 2004 roku, a więc wobec tych osób, które spełniły warunki stażowe w 1998 roku, nie powinny mieć one zastosowania.