Dyrektorzy generalni nie będą mogli swobodnie decydować o zwolnieniu starszego pracownika.

Obecne przepisy pozwalają dyrektorowi generalnemu rozwiązać umowę z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, jeśli taki pracownik ukończył 65 lat i nabył prawa do emerytury. Dotyczy to urzędników mianowanych zatrudnionych na podstawie ustawy o pracownikach urzędów państwowych oraz urzędników służby cywilnej. W samorządach od stycznia 2012 roku stosunek pracy urzędników mianowanych przekształcił się w zwykłe umowy. Dlatego projektowane zmiany obejmą tylko administrację rządową i inne urzędy centralne.

– Takie rozwiązanie znosi narzędzie dla dyrektora generalnego do zwalniania pracownika, który ze względu na wiek jest już mało efektywny. Po zmianach od decyzji lekarza będzie zależało, czy urzędnik powinien dłużej pracować – twierdzi prof. Jacek Jagielski z wydziału prawa i administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Jego zdaniem nowelizacja powinna ograniczyć się do podwyższenia wieku do 67 lat. Podobnie uważają inni eksperci.

– Takie rozwiązanie będzie rodziło konflikty. Pracodawca nie zwolni pracownika, który słabiej pracuje. Z kolei lekarz wcale nie musi podzielić opinii dyrektora, że wskazana osoba nie nadaje się do pracy – wylicza prof. Jolanta Itrich-Drabarek z Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.

Podkreśla, że dwie negatywne oceny okresowe pracy starszego urzędnika musiałyby być mocno uzasadnione i nie mogą skutkować zwolnieniem tylko dlatego, że osoba ta wolniej wykonuje powierzone jej zadania.

Część ekspertów jest jednak innego zdania.

– Nie powinno być wszelkiego rodzaju pułapów wieków emerytalnych, bo sztywne bariery są krzywdzące – przekonuje prof. Krzysztof Kiciński, wiceprzewodniczący Rady Służby Cywilnej.

Koniec z dyskryminacją starszych

Wojciech Zieliński, zastępca dyrektora departamentu służby cywilnej, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Projektowane zmiany zapewnią, że urzędnicy nie będą się czuli dyskryminowani ze względu na wiek. Co więcej – zmiany te wychodzą naprzeciw wyzwaniom związanym ze starzeniem się społeczeństw. Jednocześnie należy podkreślić, że rozwiązanie stosunku pracy z urzędnikiem nadal będzie możliwe w uzasadnionych przypadkach, np. stwierdzenia niezdolności do pracy lub po otrzymaniu dwóch następujących po sobie negatywnych ocen okresowych.