Posiadanie udziałów w spółdzielni rolniczej odbiera prawo do wcześniejszej emerytury z ZUS z tytułu pracy w szczególnych warunkach za ten okres.
Ubezpieczony w 2010 r. złożył do organu rentowego wniosek o przyznanie wcześniejszej emerytury. Ten po zbadaniu dokumentów uznał jednak, że zainteresowany nie udowodnił 15 lat pracy w warunkach uprawniających do wcześniejszego zakończenia aktywności zawodowej.
Wnioskodawca odwołał się od niekorzystnej decyzji ZUS. Sąd I instancji ustalił, że wnioskodawca w latach 1978 – 1989 pracował w rolniczej spółdzielni produkcyjnej. Wnioskodawca był członkiem spółdzielni, miał w niej bowiem swój niewielki wkład pieniężny. Nie był jednak jej założycielem, nie wniósł także wkładu własnego w postaci gruntu rolnego. Sąd ustalił także, że pracował 8 godzin dziennie. Podlegał także brygadziście, kierownikowi i prezesowi oraz podpisywał listę obecności. W efekcie tych ustaleń sąd przyznał rację ubezpieczonemu, doliczając do stażu ubezpieczeniowego ponad 7 lat składkowych.