Wczoraj Senat zajął się ustawą z 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji (...). Senatorzy Platformy Obywatelskiej nie mieli wątpliwości, że konieczne jest podniesienie minimalnego stażu uprawniającego do otrzymania emerytury mundurowej z 15 do 25 lat. Jednocześnie z prawa do emerytury będzie można skorzystać dopiero po ukończeniu 55. roku życia. Nowe zasady obejmą osoby wstępujące do służby po wejściu w życie ustawy. Na własną prośbę będą mogli z nich skorzystać również obecni funkcjonariusze. I wówczas ich emerytura będzie liczona z 10 lat.

Mimo wcześniejszych zapowiedzi zmianie nie ulegną zasady naliczania wysokości uposażenia za czas choroby. Miały one objęć nie tylko nowych funkcjonariuszy, ale również tych już służących w poszczególnych formacjach. Rząd proponował, że jeśli choroba nie miałaby związku ze służbą, to za cały czas jej trwania mundurowy otrzymywałby tylko 80 proc. uposażenia, a nie 100 proc., jak obecnie. Nowe rozwiązania miały wejść w życie w połowie ubiegłego roku. Tak się jednak nie stało.

– Teraz celowo rząd wyciszył sprawę uposażenia wypłacanego chorym policjantom. To jednak nie oznacza, że projekt trafił do kosza – mówi Antoni Duda, przewodniczący Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów.

Zwraca uwagę, że obniżenie wysokości uposażenia za czas choroby jest na rękę komendantom, którzy sami chcą decydować o tym, czy choroba ma związek ze służbą, czy też nie. To doprowadzi do rozrostu biurokracji w jednostkach, trzeba będzie bowiem opisywać każde zwolnienie lekarskie i wydawać decyzję o wysokości uposażenia w czasie choroby.

Emerytura mundurowego mającego 25 lat służby będzie wynosić 60 proc. podstawy

– Sprawa obniżki uposażenia w czasie choroby może wrócić w każdej chwili. Wystarczy, że zakończy się Euro, a w Dzienniku Ustaw zostanie opublikowana ustawa, nad którą wczoraj pracował Senat – dodaje Antoni Duda.

Sprawdziliśmy w resorcie spraw wewnętrznych, co się dzieje z projektem ustawy obniżającej wysokość chorobowego.

– Ustawa reformująca zaopatrzeniowy system emerytalny, nad którym wczoraj pracował Senat, była jedną ze zmian proponowanych przez nowe kierownictwo resortu. Jeżeli natomiast chodzi o kwestie związane z obniżeniem uposażenia za czas choroby, to departamenty merytoryczne analizują propozycje ewentualnych rozwiązań – mówi Małgorzata Woźniak, rzecznik prasowy MSW.

Etap legislacyjny

Senat