Czy służba w straży jest doliczana do pomostówek

Absolwent szkoły pożarniczej został skierowany do służby w jednostce bojowej, która ze względu na lokalizację bardzo często uczestniczyła w ratowaniu ofiar wypadków komunikacyjnych. Doświadczenie zdobyte w tej pracy postanowił wykorzystać w pracy w pogotowiu ratunkowym, kończąc jednocześnie studia w tym kierunku. Czy okres 7 lat służby w straży pożarnej będzie mu zaliczony do emerytury pomostowej?

Czy emerytura pomostowa jest liczona jak policyjna

Absolwent uczelni bezpośrednio po studiach podjął pracę w policji. Po 8 latach służby odszedł do cywila. Jednak ze względu na fakt, że rozpoczął swoją służbę przed 1 stycznia 1999 r., nabył prawo do emerytury pomostowej. Obecnie pracuje na stanowisku, gdzie także wykonuje pracę w szczególnym charakterze. Czy jego świadczenie będzie ustalane na takich samych zasadach jak to otrzymywane przez funkcjonariuszy?

Czy były funkcjonariusz może dalej pracować

Z powodu utraty prawa do świadczenia z systemu zaopatrzeniowego, były funkcjonariusz służb specjalnych złożył do ZUS wniosek o przyznanie emerytury pomostowej. Jednak jej wysokość była niska. Uprawniony do świadczenia zatrudnił się w firmie zajmującej się naprawą sieci elektrycznych pod napięciem. Wykonywał tam prace wymienione w wykazie prac uprawniających do emerytury pomostowej. Czy taka osoba może, pobierając emeryturę, świadczyć prace uprawniające do wcześniejszego zakończenia aktywności zawodowej?

Czy prowadzenie firmy uprawnia do pomostówki

Były funkcjonariusz służby więziennej, który został zwolniony ze służby przed nabyciem uprawnień emerytalnych, zdecydował się na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Czy w takiej sytuacji staż ubezpieczeniowy obejmujący okres prowadzenia firmy zostanie mu doliczony do tego uprawniającego do emerytur pomostowych?

Czy do stażu emerytalnego wlicza się chorobę

Byłemu żołnierzowi zawodowemu odebrano prawo do emerytury z systemu zaopatrzeniowego. Ze względu na fakt, że nie spełnia warunków do ubiegania się o emeryturę pomostową, musi dalej być aktywny zawodowo. Obecnie jednak często choruje. Czy okres przebywania na zwolnieniu lekarskim wlicza się do stażu uprawniającego do emerytury pomostowej?

Czy nowe wykazy są podstawą świadczeń

Były funkcjonariusz, który odszedł ze służby, postanowił rozpocząć pracę jako nauczyciel w ośrodku młodzieżowym z trudną młodzieżą. Praca, jaką ma podjąć, uprawnia do otrzymania emerytury pomostowej. Czy przy ustalaniu prawa do tego świadczenia brane są pod uwagę tylko prace wymienione w załączniku do ustawy o emeryturach pomostowych?

Czy okresy różnych prac się sumują

Zwolniony ze służby były funkcjonariusz straży pożarnej został zatrudniony w zakładzie energetycznym jako elektromonter zajmujący się usuwaniem awarii. Czy ZUS ustalając prawo do emerytury pomostowej, zsumuje ubezpieczonemu okresy służby w straży oraz zatrudnienia w zakładzie energetycznym?

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Kiedy policjanci i żołnierze mają prawo do emerytury pomostowej

W pełnej wersji artykułu z znajdziesz odpowiedzi na WSZYSTKIE powyższe pytania