Podwyższenie wieku emerytalnego w systemie powszechnym wymusi bardziej radykalne rozwiązania w emeryturach policjantów i żołnierzy. Inaczej różnice w świadczeniach pogłębią się.
Przepaść między wysokimi emeryturami dla służb mundurowych a niskimi osób będących w powszechnym systemie emerytalnym wciąż będzie się powiększać. Reforma emerytalna jest niewystarczająca – alarmują eksperci.
Jak wielka jest to dysproporcja, najlepiej widać na zamieszczonej obok infografice. Już dzisiaj przeciętna emerytura mundurowa wynosi 3131 zł, – o 74 proc. więcej niż normalna – 1800 zł. W przyszłości różnice między świadczeniami mogą być dwu- a nawet trzykrotne – oczywiście na korzyść mundurówek.