Sejm będzie pracował nad ustawą, która umożliwia przechodzenie na emeryturę osobom legitymującym się odpowiednim stażem ubezpieczenia, bez względu na wiek. W piątek posłowie skierowali obywatelski projekt w tej sprawie do sejmowej komisji polityki społecznej i rodziny. Przygotowane przez OPZZ propozycje nie zostały odrzucone w pierwszym czytaniu. Wniosek w tej sprawie nie uzyskał większości.
Projekt odrzuca kryterium wieku jako niezbędny warunek przechodzenia na emeryturę. Prawo do świadczenia mieliby mężczyźni legitymujący się 40-letnim okresem składkowym i kobiety mające 35 lat ubezpieczenia. Dodatkowo do stażu emerytalnego zaliczany byłby urlop wychowawczy, mimo że nie jest okres składowy.
Gdyby projekt wszedł w życie, możliwe byłoby zatem korzystanie ze świadczeń przed osiągnięciem ustawowego wieku emerytalnego, o ile ubezpieczony wykaże wspomniany staż pracy.
– Takiemu podejściu sprzyja obowiązujący system wyliczania wysokości emerytury, tj. dzielenie zebranego kapitału przez wyrażane w miesiącach dalsze trwanie życia – mówi Jan Guz, przewodniczący OPZZ, pełnomocnik komitetu inicjatywy obywatelskiej.
Dodaje, iż każdy powinien decydować, czy chce mieć emeryturę niższą, czy wyższą, w zależności od wieku, w którym na nią odejdzie.
Projekt skrytykował jednak rząd. Rada Ministrów w pisemnej opinii uznała, że jest on sprzeczny z projektem rządowym wydłużającym ustawowy wiek emerytalny do 67 lat (obecnie trwają jego konsultacje społeczne).

Nie zgadzamy się z odrzuceniem wieku jako kryterium przechodzenia na emeryturę. Gdyby tak się stało, mielibyśmy większą liczbę emerytów – mówi Marek Bucior, wiceminister pracy i polityki społecznej.

Podkreśla, że zgodnie z projektem kobieta rozpoczynająca pracę w wieku 18 lat mogłaby przejść na emeryturę, mając zaledwie 53 lata, a mężczyzna – 58 lat.
Posłowie zdecydowali jednak o kontynuacji prac nad propozycjami przygotowanymi przez OPZZ. W rezultacie w drugiej połowie tego miesiąca Sejm będzie pracował nad dwoma projektami emerytalnymi: rządowym i obywatelskim.
– Sądzę, że ostatecznie propozycje obywatelskie zostaną odrzucone głosami koalicji – mówi Stanisław Szwed, poseł Prawa i Sprawiedliwości.
W trakcie piątkowego głosowania przepadł natomiast projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw autorstwa Prawa i Sprawiedliwości. Przewidywał on roczny dodatek pieniężny dla emerytów i rencistów (w wysokości 250 lub 700 zł).