Okres ochronny przed emeryturą trzeba skrócić o połowę – mówi Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, pełnomocnik rządu ds. równego traktowania. Jej zdaniem także zrównanie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn to wyrównanie praw.
Jak przekonać kobiety do podniesienia wieku emerytalnego?
Rząd prowadzi intensywne rozmowy ze środowiskami kobiecymi. To największe od lat konsultacje rządu z kobietami – nigdy jeszcze ich głos nie był tak mocno słyszalny – i słuchany – przez polityków. Reforma emerytalna stała się przyczynkiem do dyskusji o najważniejszych dla kobiet problemach – trudnościach w utrzymaniu pracy, zarobkach, nieodpłatnej pracy opiekuńczej nad dziećmi i osobami zależnymi. Nie mam wątpliwości, że konsultacje ustawy emerytalnej wpłyną na politykę państwa wobec kobiet.