Czas pracy młodocianego nie zostanie uwzględniony przez ZUS przy ustalaniu prawa do wcześniejszej emerytury. Praca bowiem nie była wykonywana w pełnym wymiarze czasu pracy.
W 2009 roku ubezpieczony złożył do ZUS wniosek o przyznanie prawa do wcześniejszej emerytury z racji wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Jako podstawę przyznania takiego uprawnienia wskazał rozporządzenie Rady Ministrów z 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (Dz.U. nr 8, poz. 43 z późn. zm.).
Ubezpieczony chciał skorzystać z prawa do wcześniejszej emerytury, bo posiadał dokumentację potwierdzającą ponad 15 lat pracy w szczególnych warunkach.