Rząd nie zmieni zasad przyznawania i wypłaty rent rodzinnych. I to zarówno tych przyznawanych przez ZUS, jak i zakłady emerytalne.
– Wdowy w wieku 50 lat nadal będą mogły ubiegać się o renty rodzinne. Wycofujemy się ze wcześniejszej propozycji wydłużenia tego wieku do 60 lat – mówi Janusz Sejmej, rzecznik resortu pracy.
Jak dowiedzieliśmy się z dobrze poinformowanego źródła tak radyklana zmiana w podejściu do zasad przyznania rent rodzinnych wynika ze stanowiska premiera Donalda Tuska. Na jego wyraźne życzenie ministerstwo musiało usunąć z przygotowanego projektu wszystkie propozycje zmian przepisów, które nie zostały wcześniej zapowiedziane w expose.
Nie zostanie także uchylony przepis, który umożliwiał wdowom niemającym odpowiednich kwalifikacji zawodowych uczestniczenie w kursach zawodowych przez dwa lata. Jeśli w tym okresie osoby te ukończą 50 lat, nadal będą mogły ubiegać się o rentę rodzinną po zmarłym małżonku.
Nie ulegną także zmianie zasady przyznawania i wypłaty rent rodzinnych po zmarłych funkcjonariuszach. Świadczenie to będzie ustalane na podstawie ostatniego uposażenia zmarłego. Po wejściu w życie reformy systemu emerytalnego zasady te również nie ulegną zmianie. Obecnie Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA wypłaca 38,4 tys. takich świadczeń, a dla porównania ZUS wypłaca 1,3 mln rent rodzinnych.