Przyjęcie projektu, który zakłada likwidację otwartych funduszy emerytalnych, zaplanowano jeszcze w tym kwartale. Tak wynika z Wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.
Powrót do tematu likwidacji OFE kilka dni temu zapowiedział premier Mateusz Morawiecki. Pierwotnie miało do niej dojść w połowie tego roku. Ustawa została nawet przyjęta przez Sejm. Zakładała przekształcenie funduszy emerytalnych w prywatne indywidualne konta emerytalne. Od tego przekształcenia miała zostać pobrana opłata w wysokości 15 proc. aktywów OFE, która trafiłaby do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Płaciliby ją wszyscy, którzy zdecydują się na przeniesie oszczędności na indywidualne konta emerytalne, a nie do ZUS.
Senat w połowie marca opowiedział się jednak za jej odrzuceniem, argumentując że nie zdoła ona wzmocnić ani systemu emerytalnego, ani polskiego rynku kapitałowego, tym bardziej że dzisiejsza sytuacja na rynkach i na giełdzie wygląda zupełnie inaczej niż na początku prac nad ustawą.
I na tym etapie proces legislacyjny stanął w miejscu. Teraz rząd wychodzi z kolejną, zbieżną z poprzednim projektem, inicjatywą w tym zakresie.
– W sytuacji, gdy Senat podjął uchwałę o odrzuceniu w całości ustawy, Sejm ma dwie możliwości: może odrzucić stanowisko Senatu lub, jeśli nie uzyska stosownej większości, przyjąć to stanowisko. Na tym etapie prac nie można wprowadzać żadnych modyfikacji treści normatywnej ustawy – wyjaśnia dr Tomasz Zalasiński z Kancelarii Domański Zakrzewski Palinka. – Jeśli ustawodawca chciałby dokonać zmian w treści przepisów, to może je zrealizować wyłącznie poprzez ponowne skorzystanie z prawa inicjatywy ustawodawczej – dodaje.
Na pewno przesunięte muszą zostać terminy zaproponowane w pierwotnych przepisach.
– Czy inne szczegóły projektu się zmieniły i w jakim kierunku, będziemy mogli stwierdzić po jego opublikowaniu – zaznacza mec. Zalasiński.
Etap legislacyjny
Projekt w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów