Liczba osób pracujących, które jednocześnie pobierają świadczenie z ZUS, wzrosła w 2018 r. w porównaniu z 2017 r. o 9,4 proc. – wynika z najnowszych danych GUS.
Na koniec grudnia 2018 r. liczba osób w wieku 60 i więcej lat, które płacą w ZUS ubezpieczenie zdrowotne z tytułu innego niż bycie emerytem, wynosiła prawie 708 tys.
Wśród nich największą grupę stanowiły osoby pracujące na umowę o pracę – 38,5 proc. ogółu aktywnych zawodowo emerytów. Z kolei prowadzący pozarolniczą działalność stanowili 30,4 proc., a pracujący na umowy zlecenia – 25,5 proc.