Osoby, które osiągnęły wiek emerytalny i mają odpowiednią liczbę lat składkowych mają prawo do otrzymywania emerytury minimalnej. Ile będzie wynosiła w 2020 roku?

Wysokość emerytury zależy od wysokości kapitału zgromadzonego na indywidualnych kontach w ZUS i OFE. Jeśli w momencie osiągnięcia wieku emerytalnego, wyliczone świadczenie jest niższe od kwoty ustawowej emerytury minimalnej, to świadczenie takie jest automatycznie podwyższane do wysokości minimalnej emerytury.

Stanie się tak, jeśli ubezpieczony spełnia dwa warunki:
• osiągnął wymagany wiek emerytalny oraz
• posiada wymagane okresy składkowe i nieskładkowe

Emerytura minimalna przysługuje:
- mężczyznom po 25 okresów składkowych i nieskładkowych,
- kobietom po 20 latach okresów składkowych i nieskładkowych.

Reklama

Okresy nieskładkowe nie mogą jednak przekroczyć 1/3 okresów składkowych.

Wysokość emerytury minimalnej

W 2019 roku emerytura minimalna wynosiła 1100 zł brutto. Wskaźnik waloryzacji w 2020 roku wyniesie 103,24 proc. Oznacza to, że emerytury wzrosną co najmniej o 3,24 proc. Najniższa emerytura w 2020 roku wyniosłaby w tym przypadku 1135,6 zł brutto. Politycy partii rządzącej zapowiadają jednak utrzymanie w 2020 roku waloryzacji kwotowo-procentowej, więc podwyżka ta może być wyższa