Zniżki posiadaczom Karty Dużej Rodziny oferuje już ponad 5,8 tys. firm i instytucji w ponad 23,5 tys. lokalizacji - poinformowała szefowa MRPiPS Bożena Borys-Szopa. W środę resort podpisał umowę ze Związkiem Dużych Rodzin "Trzy Plus" na pozyskiwanie partnerów Karty Dużej Rodziny.
ReklamaW środę w MRPiPS podpisano umowę dotyczącą współpracy resortu ze Związkiem Dużych Rodzin "Trzy Plus", który wygrał konkurs na pozyskiwanie partnera do obsługi programu Karta Dużej Rodziny.

"Jak pokazuje doświadczenie z poprzednich lat, Związek Dużych Rodzin świetnie wywiązuje się ze swojego zadania. Dzisiaj zniżki oferuje ponad 5,8 tys. firm i instytucji w ponad 23,5 tys. lokalizacji. Jeszcze w 2014 r. Kartę Dużej Rodziny wspierało zaledwie pół tysiąca partnerów w 5 tys. lokalizacji" – poinformowała minister Borys-Szopa. W latach 2015-2016 to zadaniem Urzędów Wojewódzkich było pozyskiwanie partnerów Karty Dużej Rodziny.

Szefowa MRPiPS podkreśliła, że dzięki wsparciu Związku Dużych Rodzin "Trzy Plus" udało się nie tylko poszerzyć liczbę partnerów oferujących zniżki, ale także uzyskać zniżki w branżach dotąd słabiej reprezentowanych w ofercie programu. To m.in. edukacja, odzież, spożywcza, czy mieszkanie (opłaty za gaz, prąd, wyposażenie).

Wskazała, że z systemu ulg i zniżek korzysta 825 tys. rodzin "3 plus". Tradycyjną Kartę posiada obecnie 2,74 mln osób, z tego 1,41 mln rodziców (w tym 444,8 tys. to karty rodziców lub małżonków rodziców, którzy wnioskowali o KDR na zasadach obowiązujących od 1.01.2019 r.) i 1,33 mln dzieci. Kartę w wersji elektronicznej posiada dzisiaj 572,9 tys. osób – 314,1 tys. rodziców i 258,8 tys. dzieci.

"Tak duże zainteresowanie programem pokazuje, że podejmowane przez nas działania przynoszą efekt, a sama Karta jest dobrze zaprojektowana i jej posiadanie stanowi realne wsparcie dla dużych rodzin. Odpowiadamy na ich potrzeby" - powiedziała Borys-Szopa.

Zaznaczyła, że ministerstwu zależy, aby Karta Dużej Rodziny była coraz bardziej dostępna, również w małych miejscowościach i na wsiach. Dlatego - jak dodała - w nowej umowie zmieniony został system wycen poszczególnych umów i aneksów.

"Stawiamy nacisk na podpisywanie umów nie tylko z podmiotami z wybranych przez resort branż, ale przede wszystkim prowadzącymi działalność gospodarczą na terenie gminy do 10 tys. mieszkańców, w których obecnie nie zawarto żadnej umowy albo tych umów jest kilka" - podkreśliła minister rodziny.

Z kolei wiceszef MRPiPS Stanisław Szwed przypomniał, że od stycznia 2019 r. Karta Dużej Rodziny (KRD) może być przyznana także tym rodzicom, którzy kiedykolwiek mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci – bez względu na ich wiek w chwili składania wniosku.

"Możemy już mówić, że wytworzyła się pewna moda na przystąpienie do Karty Dużej Rodziny. To fajne rozwiązania promujące placówkę, która tej karty używa" - powiedział.

Prezes zarządu Związku Dużych Rodzin "Trzy Plus" Radosław Waszkiewicz podziękował ministerstwu za dotychczasową współpracę i zaufanie. "Udało się Kartę Dużej Rodziny bardzo rozwinąć, dodać jej rozpędu. Jest to instrument bardzo ważny dla dużych rodzin, nie tylko z punktu widzenia finansowego, ale przede wszystkim emocjonalnego, dodający poczucie wartości i docenienia" - powiedział.

Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin "3 plus" zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. To zniżki np. na przejazdy kolejowe, niższe opłaty paszportowe, możliwość tańszego korzystania z oferty instytucji kultury, ośrodków rekreacyjnych, księgarni czy w końcu zniżki na zakup ubrań, obuwia, kosmetyków, książek czy paliwa.

Do programu może dołączyć każda firma i instytucja niezależnie od wielkości, sektora czy zasięgu działania. Wśród partnerów ogólnopolskie sieci i mali lokalni przedsiębiorcy. Partnerzy przystępują do programu dobrowolnie, a wielkość zniżek udzielana jest indywidualnie.