Rodziny, które kiedykolwiek wychowywały co najmniej troje dzieci, stanowią już niemal 30 proc. spośród wszystkich korzystających ze zniżek i ulg należnych na podstawie rządowego programu.
Tak wynika z najnowszych danych Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej dotyczących Karty Dużej Rodziny (KDR). Od początku tego roku o ten dokument mogą występować nie tylko osoby obecnie mające na utrzymaniu minimum troje dzieci uczących się lub studiujących, ale też takie, które w przeszłości wychowały co najmniej taką liczbę potomków. I takich właśnie rodzin systematycznie przybywa. W pierwszym kwartale br. było ich 187,3 tys., teraz jest ich 244 tys., czyli prawie co trzecia rodzina uczestnicząca w programie.
Reklama
Przybywa także osób, które posiadają KDR w formie elektronicznej. Możliwość wyrobienia takiej karty – w formie aplikacji na smartfona – funkcjonuje od 2018 r. Dzięki mKDR rodziny wielodzietne mogą o wiele szybciej zacząć korzystać z upustów oferowanych przez podmioty i firmy, które zgłosiły się do rządowego programu, bo nie muszą czekać aż wydana zostanie im tradycyjna karta.
Ponadto aplikacja pozwala na wyszukiwanie punktów udzielających ulg, znajdujących się w pobliżu jej użytkownika, a rodzice mogą mieć na swoim telefonie karty swoich dzieci. To wszystko powoduje, że mKDR cieszy się coraz większą popularnością – ma ją 473 tys. rodzin, podczas gdy jeszcze w styczniu było ich 280,7 tys.
W ostatnich miesiącach przybyło też firm i instytucji publicznych, które wprowadziły zniżki dla rodzin wielodzietnych. KDR honoruje dziś 5,5 tys. partnerów, działających w ok. 23 tys. lokalizacji w całej Polsce. Co więcej w ciągu czterech lat ich liczba wzrosła aż o 4,3 tys., a dostępność programu udało się rozszerzyć na regiony, w których brakowało miejsc oferujących rabaty rodzinom wielodzietnym, tj. województwa: lubuskie, opolskie, podlaskie i zachodniopomorskie. Takie efekty przyniosło powierzenie przez MRPiPS obsługi KDR podmiotowi wybranemu w konkursie, którego podstawowym zadaniem jest poszukiwanie kolejnych firm, chętnych do włączenia się w program. Z uwagi na to, że umowa zawarta z dotychczasową organizacją kończy się w tym roku, resort ogłosił już konkurs na partnera karty na lata 2020–2021.